Przestępstwa podatkowe w liczbach

Strona główna » Blog » Przestępstwa podatkowe w liczbach
Przestępstwa podatkowe w liczbach | Aresztowani.pl

Fiskus coraz skuteczniejszy w ściganiu przestępstw podatkowych

Z każdym miesiącem wiedza finansowych organów ścigania w zakresie obrotu gospodarczego rośnie. A to za sprawą przede wszystkim wysyłanych na coraz szerszą skalę informacji finansowych od podmiotów gospodarczych do fiskusa. Te następnie przetworzone, stają się podstawą do wszczynania postępowań podatkowych, celno -skarbowych lub przygotowawczych wobec sprawców przestępstw podatkowych. Adwokaci i radcowie prawni w sprawach podatkowych mają coraz więcej pracy, mogłoby się wydawać. Problem polega jednak na tym, że wiedza organów podatkowych od dokonywanym obrocie często wytrąca wszelkie argumenty obrony i adwokat lub radca prawnych w sprawach karnych skarbowych nie wiele będzie mógł wskórać zwłaszcza wtedy kiedy okoliczności sprawy są bezsporne.

Zdecydowana większość postępowań kończy się skazaniem sprawcy lub zgodą sądu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Co to jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie KKS piszemy w tym miejscu. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej tylko dwa śledztwa zakończyły się uniewinnieniem bądź umorzeniem postępowania. Stosunkowo rzadko wymierzana jest kara za przestępstwo podatkowe w postaci wymierzenia kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Dane ujawnione przez KAS w połowie 2021r. nie dotyczyły wykroczeń i przestępstw karnoskarbowych, co nie oznacza, że ich nie popełniano.

W zeszłym roku prowadzono w Polsce 1124 postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw finansowych wymienionych w następujących przepisach kodeksu karnego;

  • 258 k.k – udział w zorganizowanej grupie przestępczej
  • 270 k.k. – fałszowanie dokumentów
  • 270a k.k. – fałszowanie faktur
  • 271 k.k. – poświadczenie nieprawdy w dokumencie
  • 271a k.k. – wystawianie lub posługiwanie się nierzetelną fakturą
  • 273 k.k. – posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami
  • 277a k.k. – zbrodnia vatowska
  • 286 k.k. – oszustwo w celu uzyskania korzyści majątkowej
  • 299 k.k. – pranie brudnych pieniędzy

Zbrodnia vatowska

Zaskakująco dużo postępowań dotyczyło najpoważniejszych przestępstw vatowskich, w 2020r. było to 1331 postępowania, a 18 z nich dotyczyło tzw. zbrodni vatowskiej – o tym czym jest zbrodnia vatowska piszemy tutaj.

Jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat zdecydowania wzrasta ilość popełnianych przestępstw fakturowych – w tym tych najpoważniejszych. Oczywiście świadczy to nie tylko o zwiększającym się zakresie działalności przestępczej, ale również o rosnącej skuteczności organów skarbowych i prokuratur w wykrywaniu tych czynów. Przy czym należy pamiętać, że przestępstwa fakturowe nie należą do najłatwiejszych do ujawnienia, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę aktualny poziom skomplikowania obrotu gospodarczego. Z tego względu niejednokrotnie prowadzenie postępowania przygotowawczego nie kończy się postawieniem zarzutów oraz skierowaniem aktu oskarżenia do sądu.

Przestępstwo skarbowe, przestępstwo podatkowe – Adwokat Warszawa, Radca prawny Warszawa

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawach karnych skarbowych, w tym w zakresie czynów kwalifikowanych jako zbrodnia vatowska zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Mieścimy się w Warszawie Wawrze. Doświadczony adwokat lub radca prawny w sprawie vatowskiej może zająć się sprawą.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: