Udział obrońcy w czynnościach przesłuchania

Przesłuchanie i stawianie zarzutów – pomoc prawnika

Udział profesjonalnego obrońcy podczas przesłuchania jest bardzo istotny. Wynika to przede wszystkim z faktu, że organ przesłuchujący może stosować różne sztuczki i zabiegi w celu osiągnięcia określonych i ważnych dla przesłuchującego rezultatów, w tym określonych zeznań lub wyjaśnień (gdy idzie o przesłuchanie podejrzanego).

Przesłuchaniu zazwyczaj towarzyszy spore napięcie i nerwowość a samo przesłuchanie może trwać wiele godzin. Dlatego warto skorzystać z pomocy obrońcy.

Pomoc prawna podczas przesłuchania obejmuje:

  • udział obrońcy w czynnościach procesowych
  • reagowanie na naruszenie praw osoby przesłuchiwanej
  • składanie wniosków do protokołu
  • składanie pism procesowych

Profesjonalny pełnomocnik może także, pod pewnym warunkami, po rozmowie z prokuratorem zapewnić podejrzanemu określony sposób prowadzenia postępowania czy też wynegocjować z prokuratorem stosowanie określonych, często łagodniejszych, środków zapobiegawczych w oparciu o stan sprawy i zgromadzone w sprawie dowody czy też okoliczności osobiste osoby przesłuchiwanej (stan zdrowia, małoletnie dzieci, itp.).

Postawienie osobie przesłuchiwanej zarzutów łączy się z obowiązkiem jej niezwłocznego przesłuchania. Osoba podejrzana ma prawo żądać aby podczas przesłuchania obecny był jej obrońca.

W przypadku wezwania na przesłuchanie w sprawie karnej w charakterze świadka, warto także skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Co do zasady, osoba przesłuchiwana w charakterze świadka, nie może odmówić składania zeznań. Obrońca może jednak dopilnować aby w okolicznościach, które mogą być podstawą odmowy składania zeznań prawa świadka były przez organ przesłuchujący respektowane.

Zobacz także:

Pomoc dla osoby zatrzymanej przez służby
Sprawdź >>
Obrona podejrzanego w postępowaniu aresztowym
Sprawdź >>
Zażalenia na postanowienia prokuratora lub sądu
Sprawdź >>
Spodziewam się zatrzymania przez służby
Sprawdź >>
Ustalenie miejsca pobytu zatrzymanego
Sprawdź >>
Postępowanie karne
Sprawdź >>