Obrona podejrzanego w postępowaniu aresztowym

Postępowanie aresztowe – pomoc prawnika

Osoba podejrzana, której prokurator przedstawił zarzuty ma prawo do obrony także w postępowaniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Aresztowanie tymczasowe należy do izolacyjnych środków zapobiegawczych. Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu może zostać wydane jednie przez sąd na podstawie wniosku prokuratora.

Podejrzany powinien mieć podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania obrońcę.

Świadczymy pomoc prawną polegającą w szczególności na:

  • ustaleniu stawianych podejrzanemu przez prokuratora zarzutów i analizie uzasadnienia wniosku aresztowego pod kątem możliwości obrony podejrzanego
  • opracowaniu odpowiedzi na wniosek aresztowy
  • ustaleniu wstępnej linii obrony i stanowiska procesowego podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
  • składaniu wniosków i oświadczeń podczas posiedzenia aresztowego
  • zajmowanie stanowiska argumentującego brak podstaw do stosowania tymczasowego aresztowania i wnioskowanie o oddalenie wniosku o stosowanie tymczasowego aresztowania
  • wnioskowanie o zastosowanie przez sąd innych środków zapobiegawczych
  • przygotowaniu zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

Profesjonalny obrońca w sprawie karnej będzie także przed wyznaczeniem posiedzenia aresztowego, jeśli jest pierwszym posiedzeniem w sprawie, domagał się dostępu do akt postępowania, o ile ze względu na okoliczności (czas, obszerność sprawy, rodzaj stawianych zarzutów) będzie to możliwe.

Udział adwokata w postępowaniu aresztowym może mieć miejsce także podczas rozpatrywania przez sąd zażalenia na stosowanie tymczasowego aresztowania lub podczas kolejnego posiedzenia aresztowego w przedmiocie przedłużenia aresztowania.

Zobacz także:

Pomoc dla osoby zatrzymanej przez służby
Sprawdź >>
Udział obrońcy w czynnościach przesłuchania
Sprawdź >>
Zażalenia na postanowienia prokuratora lub sądu
Sprawdź >>
Spodziewam się zatrzymania przez służby
Sprawdź >>
Ustalenie miejsca pobytu zatrzymanego
Sprawdź >>
Postępowanie karne
Sprawdź >>