Darmowe wzory dokumentów

Skorzystaj z darmowych wzorów dokumentów do wykorzystania w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykonawczych. Pamiętaj, że prezentowane przez nas darmowe dokumenty do pobrania nie stanowią pomocy prawnej w konkretnej sprawie. Pobierając z naszej strony i wykorzystując w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym wzór dokumentu lub szablon dokumentu, czynisz to w całości na własną odpowiedzialność.

Jeśli masz pytania lub nie wiesz jak skorzystać z pobranego dokumentów lub szablonu, skorzystaj z porady prawnej, którą możesz zamówić on-line nie wychodząc z domu.

Wzory formularzy, wniosków i innych dokumentów prawnych do pobrania za darmo

Darmowy wzór Opis
Wniosek do prokuratury o wgląd do akt i wykonanie fotokopii W każdej sprawie, nawet tej z pozoru błahej, niezwykle istotne jest aby, mieć wiedzę co znajduje się aktach. Ten prosty formularz możesz złożyć w prokuraturze prowadzącej Twoją sprawę. Pobierz wzór dokumentu o dostęp do akt postępowania oraz wydania zgody na wykonania fotokopii akt.
Wniosek do sądu o wgląd do akt i wykonanie fotokopii W każdej sprawie, nawet tej z pozoru błahej niezwykle istotne jest aby mieć wiedzę co znajduje się aktach. Ten prosty formularz możesz złożyć w sądzie, jeśli sprawa została już do niego skierowana. Pobierz wzór dokumentu o dostęp do akt postępowania oraz wydania zgody na wykonania fotokopii akt
Wniosek PODEJRZANEGO do Prokuratury o umożliwienie końcowego zapoznania się z materiałami postępowania Końcowe zaznajomienie się z aktami postępowania pozwala zapoznać się z aktami tuż przez samym zamknięciem postępowania. Niezaznajomienie się z aktami nie tamuje dalszego biegu postępowania. Pobierz wzór dokumentu dotyczący końcowego zaznajomienia się z aktami postępowania.
Wniosek PODEJRZANEGO do Prokuratury o sporządzenie i doręczenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów Podejrzany może żądać podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia zarzutów na piśmie. W uzasadnieniu organ prowadzący powinien w szczególności wskazać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów. Pobierz wzór dokumentu o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia przedstawionych zarzutów.
Wniosek do Sądu o wydanie zapisu dźwięku i obrazu z posiedzenia lub rozprawy W przypadku, jeśli masz interes prawny, w szczególności jeśli jesteś stroną postępowania, powienieneś na bieżąco gromadzić dokumenty w sprawie, w tym gromadzić protokoły z posiedzeń. Mogą one być potrzebne na wypadek konieczności zastosowania środków odwoławczych. Pobierz wzór dokumentu o wydanie zapisu dźwięku i obrazu z posiedzenia
Wniosek do Sądu o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym, w tym dla małoletnich Zgodę na widzenia wydaje organ, w dyspozycji którego pozostaje osoba aresztowana. Na etapie postępowania przygotowawczego zgodę taką może wydać prokurator. O zgodę na widzenie dla małoletnich występuje ich ustawowy opiekun. Pobierz wzór dokumentu o zgodę na widzenie.
Wniosek do Sądu o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym Zgodę na widzenia wydaje organ, w dyspozycji którego pozostaje osoba aresztowana. Na etapie postępowania przygotowawczego zgodę taką może wydać prokurator. Pobierz wzór dokumentu o zgodę na widzenie.

Nie znalazłeś dokumentu, który Cię interesuje? Sprawdź w sklepie lub skontaktuj się z nami.