Pomoc dla osoby zatrzymanej przez służby

Zatrzymanie lub aresztowanie – pomoc prawnika

Zatrzymaniu osoby zawsze towarzyszy stres i napięcie wynikające z nagłego i niespodziewanego działania służb, Policji, CBA lub ABW. Do zatrzymania dochodzi zazwyczaj w domu, we wczesnych godzinach porannych. Rzadziej, choć nie jest to wykluczone w miejscu pracy lub w trakcie podróży.

Od pierwszych chwil w całą sprawę powinien zostać zaangażowany profesjonalny obrońca od spraw karnych, oraz kancelaria, która specjalizuje się w sprawach karnych lub karnych skarbowych. Bowiem to podczas tych pierwszych godzin będzie się rozstrzygał dalszy przebieg zdarzeń, w łącznie z zastosowaniem przez sąd tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanie przez służby osoby najbliższej zawsze oznacza stres dla pozostałych członków rodziny. Ważna jest współpraca z obrońcą już od pierwszych minut od zatrzymania. Adwokat lub radca prawny pomoże na każdym etapie oraz będzie reprezentował osobę zatrzymaną. Zatrzymanie oznacza również, że osobie zatrzymanej prokurator przedstawi zarzuty a przez to osoba ta uzyska status procesowy podejrzanego, stąd adwokat lub radca prawny zajmie się obroną podejrzanego.

W ramach naszych usług pomocy prawnej osobom zatrzymanym i aresztowanym zajmujemy się przede wszystkim właściwą obroną praw osoby zatrzymanej przez służby, tak aby nie doszło do pogorszenia sytuacji procesowej osoby zatrzymanej.

Świadczymy pomoc prawną polegającą i zapewniającą w szczególności:

 • udział profesjonalnego pełnomocnika podczas czynności zatrzymania osoby przez służby
 • pomoc w ustaleniu miejsca pobytu osoby zatrzymanej
 • organizacje pomocy psychologicznej dla osoby zatrzymanej lub jego najbliższych
 • udział obrońcy w trakcie przesłuchania
 • pomoc prawną w zakresie weryfikacji prawidłowości wydanych przez prokuratora postanowień, w tym takich jak postanowienie o przedstawieniu zarzutów,
 • postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego lub postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych

W przypadku skierowania przez prokuratora do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania obrona w sprawie karnej polegać będzie na analizie prawnej złożonego przez prokuratora wniosku, zapoznanie się z aktami, o ile zostaną one udostępnione obrońcy a także udział w posiedzeniu aresztowanym.

Osoba zatrzymana przez służby może liczyć także na naszą pomoc prawną w zakresie:

 • przygotowania zażalenia na postanowienia prokuratora w odniesieniu od zastosowanych środków zapobiegawczych lub poręczenia majątkowego
 • przygotowania zażalenia na postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
 • składania wniosków o uchylenie lub zmianę środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania

Nasze usługi obejmują także wsparcie najbliższych w zakresie:

 • pomocy prawnej na etapie wniesienia poręczania majątkowego
 • wydania zezwolenia na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
 • wskazania możliwości przekazywania paczek lub tzw. wypiski osobie tymczasowo aresztowanej.

Należy pamiętać, że zatrzymanie osoby i postawienie zarzutów bez względu na to, jakie zostały zastosowane środki zapobiegawcze, to dopiero początek. Osoba zatrzymana i jej najbliżsi muszą liczyć się z dalszym rozwojem sytuacji, włącznie z wniesieniem przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu.

Po pierwszym szoku wywołanym zatrzymaniem lub nawet aresztowaniem, trzeba aby obrońca w sprawach karnych przeanalizował całość sprawy, tak aby wypracować wspólnie z osobą aresztowaną strategię obrony. Otwiera się bowiem kolejny etap sprawy karnej, jaką będzie udział w postępowaniu przygotowawczym do momentu bądź skierowania aktu oskarżenia, bądź umorzenia postępowania.

Zobacz także:

Udział obrońcy w czynnościach przesłuchania
Sprawdź >>
Obrona podejrzanego w postępowaniu aresztowym
Sprawdź >>
Zażalenia na postanowienia prokuratora lub sądu
Sprawdź >>
Spodziewam się zatrzymania przez służby
Sprawdź >>
Ustalenie miejsca pobytu zatrzymanego
Sprawdź >>
Postępowanie karne
Sprawdź >>