Spodziewam się zatrzymania przez służby

Zatrzymanie przez służby – pomoc prawnika

Zatrzymaniu przez służby towarzyszy z reguły duże zaskoczenie i zdziwienie. Z reguły czynności zatrzymania odbywają się w miejscu zamieszkania wcześnie rano ale możliwe jest zatrzymanie osoby także w innych miejscach, jak miejsce pracy lub lotnisko.

Zatrzymanie dokonywane jest na podstawie postanowienia prokuratora o zatrzymaniu i doprowadzeniu osoby w celu przesłuchania, a także czego nie można wykluczyć, celem przedstawienia zarzutów i wniesienia wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie.

Nie ma jednoznacznych przesłanek do tego aby uznać, że w danej sprawie osoba zostanie zatrzymana i przedstawione zostaną jej zarzuty. Zatrzymanie może jednak wynikać z przebiegu prowadzonego śledztwa i pojawiających się w sprawie nowych materiałów lub ujawnienia nowych okoliczności. Zatrzyma może być osoba, która zupełnie się nie spodziewa zatrzymania przez służby. Osoba może zostać zatrzymana przez służby celem przeprowadzenia czynności procesowych z jej udziałem także wówczas jeśli nie popełniła żadnego przestępstwa.

Kiedy możesz spodziewać się zatrzymania? O to kilka wskazówek:

 • doszło do popełnienia przestępstwa a udział w przestępczym procederze osoby obawiającej się zatrzymania nie budzi wątpliwości przy czym charakter popełnionych przestępstw będzie wymagał zatrzymania a w konsekwencji także być może aresztowania z uwagi na rodzaj zarzucanych czynów,
 • toczy się postępowanie karne w sprawie, która może mieć związek z osobą spodziewająca się zatrzymania (zatrzymano innego członka zarządu, współpracownika, członka rodziny),
 • prokurator zatrzymał i przedstawił zarzuty osobom, które mogą składać wyjaśnienia niekorzystne lub obciążające, o ile osoba spodziewająca się zatrzymania może posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat takich zatrzymań,
 • osoba była wzywana wcześniej w charakterze świadka celem złożenia zeznań.

Jeśli spodziewasz się zatrzymania to warto abyś omówił z adwokatem od spraw karnych swoje położenie i przedyskutował ewentualną linię postępowania jeśli rzeczywiście zostaniesz zatrzymany lub zatrzymana.

Proces zatrzymania i aresztowanie osoby jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Możesz lepiej się do niego przygotować współpracując z prawnikiem jeszcze zanim dojdzie do zatrzymania.

Co możesz zrobić?

 • przygotuj rodzinę, zwłaszcza jeśli masz małoletnie dzieci, poprzez uczciwą i otwartą rozmowę – zadbaj o ich bezpieczeństwo, przekaż numer do adwokata lub radcy prawnego od spraw karnych,
 • przygotuj rodzinę lub najbliższych na wypadek dłuższej nieobecności, jeśli zostaniesz aresztowany, ktoś musi opłacać Twoje rachunki, płacić za zajęcia dzieci, mieć dostęp do rachunków bankowych, prowadzić firmę itp.,
 • uporządkuj swoje dokumenty i materiały – jeśli mogą one być pomocne w śledztwie,
 • zbierz w głowie fakty – osoby, zdarzenia, informacje,
 • jeśli się leczysz, przygotuj dokumentacje medyczną– może być pomocna,
 • zabezpiecz środki finansowe na ewentualną konieczność wniesienia poręczenia majątkowego, mogą to być środki Twoje lub Twoich przyjaciół,
 • zabezpiecz środki na pomoc prawną,
 • przygotuj się psychicznie i fizycznie na długotrwały stres i wysiłek.

Zobacz także:

Pomoc dla osoby zatrzymanej przez służby
Sprawdź >>
Udział obrońcy w czynnościach przesłuchania
Sprawdź >>
Obrona podejrzanego w postępowaniu aresztowym
Sprawdź >>
Zażalenia na postanowienia prokuratora lub sądu
Sprawdź >>
Ustalenie miejsca pobytu zatrzymanego
Sprawdź >>
Postępowanie karne
Sprawdź >>