Zbrodnia vatowska – co to znaczy?

Strona główna » Blog » Zbrodnia vatowska – co to znaczy?
Zbrodnia vatowska - co to znaczy?

Zbrodnia vatowska co to znaczny?

Podatek od towarów i usług (VAT) jest podstawowym źródłem wpływów do budżetu państwa. Nie ma więc czemu dziwić, że zarówno ustawodawca, jak i organy ścigania przywiązują stosunkowo dużą wagę do ścigania różnego rodzaju przestępstw mających na celu wyłudzanie podatku VAT. Należy do nich zbrodnia vatowska – w ramach której ustawodawca penalizuje najcięższe przestępstwa przeciwko prawdziwości faktur. Na czym dokładnie polega to przestępstwo? Odpowiedź na to pytanie może być szczególnie istotna dla wszystkich oskarżonych o popełnienie czynu przeciwko prawdziwości faktur.

Zbrodnia vatowska – na czym polega?

W prawie karnym ustawodawca bardzo często sięga do rozwiązania, które polega na określaniu podstawowego typu czynu zabronionego oraz jego typów kwalifikowanych lub uprzywilejowanych. W pierwszym przypadku chodzi – mówiąc najogólniej – o najbardziej typowe przykłady przestępstw. Natomiast ich typu kwalifikowane to takie rodzaje danego czynu zabronionego, które – z różnych względów, najczęściej związanych z ich „ciężkością” – podlegają surowszej odpowiedzialności karnej. Sprawcy zaś przestępstwa w jego typie uprzywilejowanym mogą liczyć na łagodniejsze sankcje. Podział ten znajduje zastosowanie także do przestępstw polegających na fałszowaniu faktur.

Do najcięższych z nich należy tzw. zbrodnia vatowska, określona w art. 277a Kodeksu karnego. Jest to typ kwalifikowany przestępstw polegających na – ujmując rzecz w skrócie – na sfałszowaniu faktury. Ze zbrodnią fakturową mamy do czynienia wówczas, gdy takie faktury (lub faktura) została wystawiona na kwotę przekraczającą dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, a więc na przeszło 10 000 000 zł. Dla popełnienia tego przestępstwa nie ma znaczenia faktyczna wartość towarów lub usług, na które opiewa nieprawdziwa faktura, a nawet ich istnienie. Jednak zbrodnię fakturą można popełnić jedynie umyślnie.

Art. 277a. [Fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł]

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Chodzi oczywiście, w pewnym uproszczeniu, o przestępstwa fałszowania faktur, wprowadzania do obrotu nierzetelnych faktu i posługiwania się takimi fakturami.

Sąd w określonych przypadkach może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary dla sprawcy dopuszczającego się zbrodni vatowskiej. Nadzwyczajne złagodzenie kary przy zbrodni vatowskiej wiąże się między innymi ze zwrotem korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia tego przestępstwa w całości lub części. Dodatkowo przesłanką stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary jest także fakt, że sprawca zawiadomił o przestępstwie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział.

Odpowiedzialność za popełnienie zbrodni vatowskiej

Za popełnienie wskazanego powyżej przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy, niż pięć lat albo kara 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na wysokość zagrożenia karą przestępstwo to – zgodnie z terminologią przyjętą w Kodeksie karnym – ma charakter zbrodni, co z kolei daje podstawę dla określenia „zbrodnia fakturowa”. Oczywiście także w tym przypadku znajdą zastosowanie ogólne dyrektywy wymiaru kary, a więc oskarżenie o popełnienie zbrodni fakturowej, czy nawet sformułowanie w akcie oskarżenia wniosku o wymierzenie oskarżonemu określonej kary, w żadnym wypadku nie przesądzają o odpowiedzialności karnej i sankcji za nią. Dlatego w ramach postępowania przygotowawczego, a następnie przed sądem warto podjąć obronę, przytaczając wszelkie okoliczności – prawne i faktyczne – na swoją rzecz.

Przestępstwa dotyczące obrotu gospodarczego – w tym także zbrodnia vatowska – zawsze należą do trudnych, skomplikowanych i wieloaspektowych zagadnień. Dlatego dany czyn można rozpatrywać z wielu punktów widzenia – w tym z o wiele korzystniejszej perspektywy, niż czyni to oskarżyciel. Oskarżony powinien mieć tego świadomość, a przede wszystkim – chociażby korzystają z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w przestępstwach gospodarczych – umiejętne wykorzystywać wszelkie okoliczności świadczące na jego rzecz. W końcu od właściwie prowadzonej obrony może zależeć zarówno samo poniesienie odpowiedzialności karnej – nie wolno zapominać, że przed sądem można uzyskać także uniewinnienie – jak i ewentualny wymiar kary.

Zbrodnia vatowska – Adwokat Warszawa, Radca prawny Warszawa

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawie związanej z wyłudzeniami podatku VAT, w tym w zakresie czynów kwalifikowanych jako zbrodnia vatowska zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Mieścimy się w Warszawie Wawrze, doświadczony adwokat lub radca prawny w sprawie vatowskiej może zająć się sprawą.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

2604. 2022

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Niezłożenie deklaracji podatkowej może wynikać z różnych przyczyn. Każde złożenie deklaracji podatkowej po terminie obarczone jest odpowiedzialnością. Jeśli już upłynął termin na złożenie deklaracji podatkowej należy czym prędzej przygotować i złożyć zeznanie podatkowe.

Udostępnij: