Protokół z zatrzymania – prawa zatrzymanego

Strona główna » Blog » Protokół z zatrzymania – prawa zatrzymanego
Protokół z zatrzymania - prawa zatrzymanego | Aresztowani.pl

Co musi zawierać protokół zatrzymania?

Protokół zatrzymania osoby pełni bardzo ważną rolę procesową i dowodową. W każdym przypadku musi spełniać kilka warunków formalnych. Protokół musi wskazywać godzinę i datę zatrzymania, a także miejsce, w którym doszło do zatrzymania osoby. Protokół powinien także szczegółowo określać dane osobowe osoby zatrzymanej, w tym:

  • numer PESEL,
  • imiona rodziców,
  • miejsce zamieszkania.

W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości osoby zatrzymanej protokół powinien obejmować także rysopis osoby zatrzymanej, w tym znaki szczególne jak tatuaże lub trwałe blizny.

Protokół powinien także szczegółowo wskazywać przyczyny zatrzymania. Podając przyczyny zatrzymania funkcjonariusz powinien wskazać okoliczności zatrzymania, w tym na czym polegało zachowanie zatrzymanej osoby że stworzyło ono w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia lub zagrożenie dla mienia. Pamiętajmy osobę można zatrzymać tylko z ważnych powodów.

Protokół powinien, na co zwrócić musi uwagę osoba zatrzymana, wskazywać stan zdrowia oraz, jeśli w wyniku zatrzymania osoba zatrzymana odniosła jakieś obrażenia, także te obrażenia i sposób w jaki do nich doszło. Osoba zatrzymana ma prawo do złożenia oświadczeń i umieszczenia ich w protokole oraz do zawiadomienia osoby najbliższej lub adwokata lub radcy prawnego. W każdym przypadku i zawsze osoba zatrzymana może odmówić składania jakichkolwiek wyjaśnień a także, jeśli nie zgadza się z treścią protokołu, ma prawo odmówić jego podpisania.

Każdy zatrzymamy powinien żądać wydania kopii protokołu obejmującej oryginalny podpis osoby spisującej protokół.

Zobacz jak wygląda wzór protokołu zatrzymania.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: