Na podstawie jakich dokumentów może nastąpić zatrzymanie?

Strona główna » Blog » Na podstawie jakich dokumentów może nastąpić zatrzymanie?
Na podstawie jakich dokumentów może nastąpić zatrzymanie? | Aresztowani.pl

Informacje o dokonanych zatrzymaniach przez CBA w Warszawie, Katowicach lub Krakowie często pojawiają się w mediach. Z reguły towarzyszy im informacja o tym jaka służba dokonała zatrzymania oraz o co, w dużym uproszczeniu, są podejrzewane osoby zatrzymane.

Takie zatrzymanie należy odróżnić od zatrzymania ad hoc- dokonywanego przez Policję, czy choćby Straż Leśną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i złapanie sprawy na gorącym uczynku. W istocie ten element sprawczy decyduje o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa właśnie w związku z popełnieniem ujawnionego przestępstwa.

W przypadku zatrzymania dokonywanego przez służby (np. CBA) musimy wiedzieć, że następuje ono w wyniku realizacji zaplanowanych przez organ procesowy czynności procesowych. Prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze, w wyniku którego okazało się, że zgromadzony w sprawie materiał będzie pozwalał na postawienie określonej osobie zarzutów popełnienia określonego przestępstwa lub przestępstw. Powzięcie przez organ procesowy takiej decyzji będzie zatem skutkowało wydaniem postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu określonej osoby (lub osób) do prokuratora prowadzącego właśnie w celu przestawienia zarzutów. Decyzja procesowa może być podyktowana chociażby tym, że inna osoba (przesłuchany świadek, inny podejrzany) złożył zeznania lub wyjaśnienia obciążające osobę wobec której prokurator podejmuje decyzję o zatrzymaniu.

Prokurator, wydając postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu, wskazuje jakiej służbie poleca wykonać to zatrzymanie i doprowadzenie. Funkcjonariusz prowadzący czynności zatrzymania zostaje zatem niejako umocowany do złożenia odwiedzin osobie, której zarzuty chce postawić prokurator, i w oparciu o decyzje prokuratora zatrzymuje osobę (włącznie z prawem do użycia środków przymusu i założeniem kajdanek), przeprowadza przeszukanie i zatrzymanie rzeczy (np. komputerów, dokumentów) i doprowadza, co oznacza przewozi, osobę zatrzymaną do prokuratora.

Funkcjonariusze biorący udział w zatrzymaniu powinni się wylegitymować, przekazać postanowienie prokuratora o przedstawieniu zarzutów oraz sporządzić protokół lub protokołu z zatrzymania, przeszukania jeśli się odbyło i sporządzić protokół zatrzymania rzeczy.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

2604. 2022

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Niezłożenie deklaracji podatkowej może wynikać z różnych przyczyn. Każde złożenie deklaracji podatkowej po terminie obarczone jest odpowiedzialnością. Jeśli już upłynął termin na złożenie deklaracji podatkowej należy czym prędzej przygotować i złożyć zeznanie podatkowe.

Udostępnij: