Europejski nakaz aresztowania

Strona główna » Blog » Europejski nakaz aresztowania
Europejski nakaz aresztowania | Aresztowani.pl

Co to jest Europejski Nakaz Aresztowania ENA?

Mówiąc najprościej Europejski nakaz aresztowania to dokument, który wydaje sąd jednego z państw członkowskich UE, zwracając się w nim z wnioskiem o aresztowanie określonej osoby oraz jej przekazanie do wnioskującego państwa w celu ścigania bądź wykonania orzeczonej kary. Z tych względu ENA jest kierowane przez jedno państwo członkowskie do drugiego. Co istotne, sądy państw wchodzących w skład Unii Europejskiej kontaktują się w tego rodzaju sprawach ze sobą bezpośrednio. To z kolei znacząco ułatwia i przyspiesza całą procedurę i jednocześnie gwarantuje jej apolityczność.

Jednocześnie samo wystawienie Europejskiego nakazu aresztowania nie oznacza, iż ujęty sprawca zostanie przekazany przez państwo, gdzie go zatrzymano do państwa wnioskującego. W prawie unijnym istnieje szereg przesłanek wykluczających takie przekazanie. Wśród nich można by wymienić m.in. naruszenie terminów, zakaz podwójnej karalności, niepełnoletność sprawcy czy amnestia za dane przestępstwo w państwie wykonania nakazu (a więc tym, do którego skierowano wniosek). Jednak, jeżeli nie występują tego rodzaju przeszkody, państwa członkowskie Unii nie mogą – po wystawieniu ENA – odmówić wydania swoich obywateli, chyba że przyjmą na siebie obowiązek wykonania wyroku pozbawienia wolności.

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) – Adwokat Warszawa, Radca prawny Warszawa

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawie związanej z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), w tym analizy czy możliwe jest uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Mieścimy się w Warszawie Wawrze, doświadczony adwokat lub radca prawny w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania może zająć się sprawą. Działania podjęte w odpowiednim czasie mogą pozwolić na uniknięcie procesu ekstradycyjnego.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

2604. 2022

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Niezłożenie deklaracji podatkowej może wynikać z różnych przyczyn. Każde złożenie deklaracji podatkowej po terminie obarczone jest odpowiedzialnością. Jeśli już upłynął termin na złożenie deklaracji podatkowej należy czym prędzej przygotować i złożyć zeznanie podatkowe.

1202. 2022

Czy można podsłuchiwać pracowników?

Kontrola służbowych maili i podsłuch telefonów pracowników są dopuszczalne, jednak pod pewnymi warunkami. Wielu pracodawców chciałoby wiedzieć, co robią pracownicy w czasie pracy zdalnej oraz o czym rozmawiają. Pracownicy zastanawiają się, czy pracodawca może podsłuchiwać ich rozmowy telefoniczne lub monitorować komputer służbowy.

Udostępnij: