Co to jest zatrzymanie?

Strona główna » Blog » Co to jest zatrzymanie?
Co to jest zatrzymanie? | Aresztowani.pl

Postępowanie procesowe pozwala zatrzymać osobę celem dokonania określonych czynności procesowych, włącznie, na skutek postanowienia sądu, jej aresztowaniem. Zatrzymanie osoby przez służby może służyć doprowadzeniu osoby do prokuratora celem przedstawienia zarzutów oraz zastosowaniu środków zapobiegawczych.

Zatrzymanie przez służby np. CBŚ, CBA, ABW, jest wynikiem realizacji postanowienia prokuratora o zatrzymaniu i doprowadzeniu danej osoby do siedziby organu prowadzącego postępowanie, aby organ ten, mógł przeprowadzić czynności procesowe z udziałem tejże osoby. Innymi słowy, aby osoba ta nie ukryła się przed organami ścigania, aby prokurator mógł przedstawić zarzuty (o przedstawieniu zarzutów piszemy w innymi artykule) co jest jednoznaczne z zmianą statusu takiej osoby na osobę podejrzaną oraz aby prokurator mógł zastosować środki zapobiegawcze. W wyniku zatrzymania bardzo często prokurator formułuje i składa do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec osoby zatrzymanej.

Kiedy może dojść do zatrzymania?

Od typowego zatrzymania, którego mogą dokonać służby należy odróżnić zatrzymanie dokonywane przez Policję jeśli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo a jednocześnie zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź też niemożność ustalenia tożsamości tej osoby. Zatrzymania nie można utożsamiać z tzw. zatrzymaniem obywatelskim czyli ujęciem. Każdy może ująć (potocznie zatrzymać) osobę przyłapaną na gorącym uczynku jeśli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby, oddalenia się i braki możliwości ustalenia jej tożsamości.

W zdecydowanej większość przypadków zajmować się będziemy przypadkami kiedy do zatrzymania osoby przez służby dochodzi w czasie lub okolicznościach, w których osoba zatrzymana nie spodziewa się zatrzymania lub ocenia prawdopodobieństwo zatrzymania jako niewielkie. Zatrzymanie takie następuje z uwagi na decyzje procesowe organu prowadzącego postępowanie z uwagi na posiadaną przez ten organ wiedzę i materiał dowodowy, które pozwalają przypuszczać, że zatrzymanie osoby jest uzasadnione a konsekwencją zatrzymania będzie realizacja dalszych czynności procesowych.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: