Co powinien zawierać protokół z zatrzymania?

Strona główna » Blog » Co powinien zawierać protokół z zatrzymania?
Co powinien zawierać protokół z zatrzymania? | Aresztowani.pl

Protokół zatrzymania jest niezbędnym i bardzo ważnym dokumentem. Oczywiście, osoba zatrzymana przez służby a także najbliżsi, którzy są świadkami niezapowiedzianych odwiedzin przez Policję, CBA, ABW lub CBŚ znajdują się w dużym stresie i, co do zasady, taka sytuacja zdarza im się po raz pierwszy. Trudno zatem wymagać aby osoba zatrzymana i jej krewni wiedzieli na co należy zwrócić uwagę w samym protokole zatrzymania.

Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, protokół z zatrzymania osoby jest bardzo ważnym dokumentem. W pierwszej kolejności trzeba podkreślić jego walory dokumentowe i informacyjne gdyż to właśnie z protokołu będzie wynikało kto, kiedy i o której godzinie dokonał zatrzymania i na czyje polecenie (jakiego organu procesowego) się to odbyło. Po drugie, zadaniem protokołu jest udokumentowanie przebiegu tych czynności co pozwala ustalić, czy przebieg zatrzymania był zgodny z prawem.

Protokół z zatrzymania powinien wskazywać datę i godzinę rozpoczęcia czynności i ich zakończenia oraz datę i godzinę przekazania do dyspozycji prokuratora lub sądu. Określenie godzin i minut pozwala na ustalenie czy nie zostały przekroczone maksymalne ustawowe okresy zatrzymania.

Po drugie protokół powinien wskazywać osoby uczestniczące w czynnościach, nie tylko osobę spisującą protokół ale także wszyscy funkcjonariusze biorący udział w zatrzymaniu i, choćby przeszukani, powinni zostać wskazani w protokole.

Protokół powinien wskazywać konkretną przyczynę zatrzymania, kwalifikację prawną czynu w związku z którym następuje zatrzymanie ale także uzasadnienie zastosowanie takiego środka przymusu.

Osoba zatrzymana powinna także zostać poinformowana o przysługujących jej prawach co powinno zostać także odnotowane w protokole.

Niezwykle ważną częścią protokołu jest oświadczenie o stanie zdrowia i dotyczy to zarówno schorzeń i przyjmowanych leków, ale także wskazanie ewentualnych obrażeń doznanych podczas zatrzymania.

Należy pamiętać, że protokół służy udokumentowaniu czynności zatrzymania i dokonanych w związku z tym czynności. Zdarza się, że z uwagi na stres oraz niespotykany charakter czynności osoba zatrzymana (lub jej najbliżsi) nie zwrócą uwagi na to aby protokół ten wiernie oddawał przebieg czynności, a także aby znalazły się w nim wszelkie oświadczenia i informacje ważne na dalszych etapach postępowania.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Zainteresował Cię ten artykuł?
Potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć prawnie.
Sprawdź dane kontaktowe >>

Najnowsze artykuły

105. 2024

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego

Fikcyjna darowizna na cele kultu religijnego może prowadzić do odpowiedzialności karno skarbowej osoby, która taką darowiznę wręczyła a następnie odebrała część takiej darowizny odliczając przy okazji kwotę darowizny od dochodu.

202. 2023

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Wobec sprawców niektórych przestępstw komunikacyjnych sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości. Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego zaostrza politykę karną wobec kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2411. 2022

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony do sądu po spełnieniu określonych przesłanek. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji istnieje możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Udostępnij: